Sanatla Terapi Uygulamaları

Günümüzün en büyük kronik problemlerinden biri olan stres; bireylerin fiziksel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur.

Uzun bir müddet strese maruz kalan bir çalışanda kaygı ve tükenmişlik, depresyon, uyku problemleri gibi psikolojik hastalıklar; migren, sindirim hastalıkları, aşırı yemek ya da iştahsızlık ve kalp gibi fiziksel hastalıklar, sigara, alkol, madde bağımlılıkları, saldırganlık ve öfke patlamaları, dikkatsiz ve konsantrasyon düşüklüğü gibi davranışsal sıkıntılar ve hastalıklar sıklıkla rastlanmaktadır.

Genellikle stresin bir sonucu olarak ortaya çıkan depresyon iş dünyasını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Aynı şekilde stresin şirketlerdeki sonuçlarına bakıldığında önemli ölçüde bir performans düşüklüğü, işe devamsızlık ve işten ayrılmalar görülmektedir.

Sanat terapisine katılan bireylerin içlerindeki yaratıcı potansiyeli açığa çıkartmak, sezgisel düşünebilmek ve onlara yenilikçi, eleştirel / sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmak uygulamanın başlıca hedefleridir. Uzman Klinik Psikolog Orkun YONTAR tarafından 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsünde düzenlenmiştir.