Dijitalleşme ve Yönetişimin Sürdürebilirliği

Küresel platformlar ve iş dünyasında öne çıkan konulara bakıldığında, çevre, İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamlarının en baş sıraları aldığını görmekteyiz. Almanya başta olmak üzere önce Avrupa’da ve daha sonra ABD ve İngilizce konuşulan diğer gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan “dördüncü sanayi devrimi” tüm dünyanın ve ülkemizin gündemindedir. Dijital Dönüşüm, Dijitalleşen Endüstri, Dördüncü Sanayi Evrimi gibi birbirine benzer değişik kelimelerle de ifade edilen Sanayi 4.0; ülkemiz ekonomisinin tüm sektörlerini ve her ölçekten firmayı etkileyecek akımlar geliştirmektedir ve bu akışın içinde yer almadan endüstriyel faaliyetlere devam etmek zorlayıcı görünmektedir. Kurumların, ileriye yönelik tüm strateji ve politikalarında, yatırım, geliştirme plan-proje ve uygulamalarında da büyük resme odaklı olarak özellikle iklim değişikliği hareketi ile birlikte, Sanayi 4.0 dönüşümü de firmalar için bir ana çerçevedir.

Dijitalleşme ve Yönetişimin Sürdürebilirliği, Sanayileşmemi Sanallaşma mı ? seminerine, İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürebilirlik UYGAR Merkezi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite Yönetimi ve KGS Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Adil SALEPÇİOĞLU konuk olduğu, moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper FİDAN’ın söyleşi yoğun katılımcı ile online olarak düzenlendi.