Mezun Danışma Kurulu Toplantısı

2006 yılından günümüze 70.000 civarında mezun veren İstanbul Aydın Üniversitesi, dönemsel olarak mezunları ile bir araya gelerek, mezunları ile ortak projeler geliştirmek, dayanışma ruhunu geliştirmek, sektör analizi ve ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenlemek, yardımlaşma ve mentorlük  faaliyetleri ile mezunlarının da fikirlerini aldığı webinara, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Mehmet Reşat Başar ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Öğr. Gör. Gülcan Güzel’de mezunlarla birlikte katılım sağladı.