ORM Yazılım Eğitimi

ORM (Object Relational Mapping) İlişkisel veri tabanı ile uygulama içerisinde kullandığımız modelleri/nesneleri birbirine bağlama tekniğidir. Db objelerinin kod tarafında bir replikası bir yansıması var gibi düşünebilirsiniz. ORM bu mapleme tekniğinin adıdır. Veri tabanınızdaki tabloları Class’lara, kolonları Property’lere, tabloların içindeki kayıtları da Object’lere dönüştüren ve tüm bu dönüşün sonucunda oluşan Class’lar ve objeler üzerinden veri tabanı işlemlerinizi yapmayı sağlayan bir teknolojidir. Nesneye yönelik bir programlamayı imkanı sağlar. · Veri tabanında daha az zaman harcamayı sağlar. · Daha az SQL sorgusu yazmayı sağlar. İAÜMED tarafından organize edilen eğitime, İAÜ Yazılım Kulübü ve Tetris Solution (Türkiye ve İngiltere) katılımları ile destek olmuşlardır.