Kampüste Kişilerarası İletişim

İletişim, çok farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte; kısaca, duygu, düşünce ve anlamların semboller kanalıyla aktarılması ve ortak bir anlayışın yaratılması süreci olarak tanımlanabilir. İletişim anlam olarak temelde ortak kılma, toplumsal etkileşim ve paylaşımı ifade eden bir sözcüktür. İnsanoğlunun ayrıcalıklı bir tür olmasının en önemli sebeplerinden biri iletişim yeteneğidir. İletişim yeteneği insanların bir arada yaşamalarını sağlamış, günümüz bir arada yaşamanın da temelini oluşturmuştur. İletişimin amacı, alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır. İletişim sayesinde, toplumsal hayat oluşmuş, edinilen bilgilerin aktarımı ile medeniyetler ortaya çıkmıştır. Sözel ve sözel olmayan iletilerin iki ya da daha çok insan arasında gönderilip alınması, kişilerarası iletişimin iki katılımcı arasında oluşması, birbirlerine karşı değişen rolleri ve ilişkileri olan iki insanı içerir.

“Kampüste Kişiler Arası İletişim” semineri, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyeni Dr. Hüseyin Kazan eğitmenliğinde, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü turuncu salonda düzenlenen seminerde, kişilerarası iletişimin önemi, etkin dinleyici olmak, hoşgörülü ve önyargısız olabilmek, empati kurabilmek, beden dili, hitap, ses tonu ayarlamak, kendimizi doğru ifade edebilmek, eleştiriye açık olmak konu başlıkları öğrenciler paylaşıldı.