Databases Eğitimi

Veritabanı yazılımı dosya ve kayıt oluşturmayı, veri girişini, veri düzenlemeyi, güncellemeyi ve raporlamayı kolay hale getirerek veritabanı dosyalarını ve kayıtları oluşturmak, düzenlemek ve muhafaza etmek için kullanılır. Yazılım veri depolama, yedekleme ve raporlama, çok erişimli denetleme ve güvenlik de sağlar. Verilerin belli bir alanda depolanmasını sağlayan veri tabanı (database) verilere kolay erişebilme, verileri işleme, verileri düzenli şekilde barındırma olanağı sağlar. Veritabanı verilerin elektronik ortamda anlık olarak kaydedilmesini ve arşivlenmesi için kullanılır. Veri tabanı, yani database ise düzenli bir şekilde toplanmış veriye verilen isimdir. Burada düzenli kelimesine dikkat çekmek gerekir, veri tabanındaki verilerin kolayca ulaşılabilir ve yönetilebilir olması gerekir. Veri tabanındaki veriler; tablolar, sıralar, kolonlar ve indeks olarak düzenlenebilir. Var olan bir veritabanını silmek için DROP DATABASE komutu kullanılır. DROP DATABASE komutu ile veritabanı içerdiği tablo ve kayıtlarla beraber silinir.