Object Mapping Eğitimi

Nesne eşleme, heterojen modellere ve diyagramlara ait nesneler arasında bir yazışma kurma yeteneğidir. Veri taşıma ve dönüştürme için bir yapı oluşturmak üzere nesneler arasında eşleme oluşturursunuz. Veriler, bir veri kaynağından gelir ve başka bir hedef veritabanına veya modele yüklenir. Eşleme, hedef nesnede tanımlanan bir sorguda (veya XPATH ifadesinde) özetlenir. Bu sorgu, veri kaynağından veri seçmenize ve onu hedef modele aktarmanıza olanak tanır. Hedef modeldeki alt nesneleri kaynak modeldeki alt nesnelerle ilişkilendirerek eşlemeyi daha fazla tanımlayabilirsiniz.

Bir eşleme nesnesi, bir türdeki (anahtar türü) değerleri rastgele nesnelerle eşler. Eşlemeler değişken nesnelerdir. Eşleme, herhangi bir küme için geçerlidir: tüm tam sayılar, bir çizgi üzerindeki tüm noktalar veya bir daire içindeki tüm noktalar gibi bir nesne koleksiyonu. Örneğin, “iki ile çarpma”, tüm tam sayılar kümesinin çift sayılar kümesine eşlenmesini tanımlar. Dönme, bir düzlemin veya tüm uzayın kendi içinde haritasıdır.