Testing Process Eğitimi

Test planlamasını ve kontrolünü, test analizini ve tasarımını, testin uyarlanmasını ve yürütülmesini, çıkış kriterlerinin değerlendirilmesini ve raporlanmasını, ve test kapanış aktivitelerini içeren temel test sürecidir.

Geliştirilen yazılımlarda, kaynağı ve sebebi değişmekle birlikte çeşitli hataların olması kaçınılmazdır. Çalışılan uygulama alanının kritikliğine göre bu hataların doğuracağı sonuçların biçimi değişebilmektedir. Bir finans uygulamasında yapılan küçük bir hata çok büyük miktarlarda para kaybına yol açabilecekken, bir askeri uygulamada yapılması muhtemel küçük bir hata mal kaybının yanı sıra can kaybına da neden olma riskini taşımaktadır. Bununla birlikte uygulamanın türüne bağlı olarak yazılım testleri,

  • Müşteriye sunulmadan önce ürün kalitesinden emin olmak,
  • Yeniden çalışma (düzeltme) ve geliştirme masraflarını azaltmak,
  • Geliştirme işleminin erken aşamalarında yanlışları saptayarak ileri aşamalara yayılmasını önlemek, böylece zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak,
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak ve izleyen siparişler için zemin hazırlamak, amaçları doğrultusunda da yapılmaktadır. 

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının katılımı ile İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED), Tetris Solutions (Türkiye, İngiltere) IT Yetenek ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı Hizmetleri ve İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Kulübü iş birliği ile çevrimiçi olarak yapılan Testing Process eğitimi düzenlendi