Pandemi Günlerinde Kaygı ve Motivasyon

Kaygı, kişinin dış dünyası yada iç dünyasında bir uyaranla karşılaştığında, yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Kişinin karşılaştığı olaylar karşısında duyduğu ve engellemekte zorluk çektiği aşırı endişe ve uyarılmışlık halidir.

Motivasyon davranışlarımızı olumlu yönde etkileyen önemli bir güçtür. Belirli bir hedefe veya amaca doğru harekete geçirir, çalışmaya teşvik eder. Amaçlara ulaşmamız ve istenilen sonuçların elde edilmesi, hatta psikolojik sağlık için motivasyon gereklidir.

Pandemi Günlerinde Kaygı ve Motivasyon semineri ile gündelik hayatın önemli unsurlarından olan kaygı ve motivasyon sorununun pandemi döneminde yoğun artış göstermesi ve kaygılarımız karşısında neler yapılması gerektiği söyleşi konusunun bu çerçevede oluşmasını sağladı. Uzman Psikolog Funda Kıvrıkoğlu’nun konuk olarak katıldığı programın moderatörlüğünü Eğitmen /İletişim Danışmanı Dr. Hüseyin Kazan yaptı. Öğrenci ve mezunların sorularının cevaplandığı programda, kaygının insan hayatındaki yeri, kaygı ile baş etme yolları, motivasyon teknikleri, sınav ve kaygı konuları da ele alındı.