Liderlik Semineri

Sanayi çağından bilgi çağına geçme döneminde ve yöneticilikten liderliğe geçişte bizleri neler bekliyor, hangi yetilerimizi geliştirmeliyiz, fark yaratan liderler neleri farklı yapıyor gibi konuları etkin bir Eğitmen Meral DAL tarafından İAÜMED üyelerine aktarıldı. Sanayi çağında makine yönetmek insan yönetmeye çok benziyordu. Makineyi kurarsın, çalışır, insana emredersin ve yapar şeklindeki, ancak bugünün koşullarında insanı insan yapan özellikleri sistem dışı bırakmak mümkün değildir. İnsanı makineden ayıran özellikleri düşünceleri, duyguları ve vicdanıdır. Sadece fizyolojik olarak insan çalıştırmak makine çalıştırmaktan farksızdır ancak konu insanın diğer boyutlarını da kapsadığı zaman liderlik devreye girer.

Yönetici ile etkili bir Lider arasındaki en belirgin özellik; yönetici süreçlere ve sisteme yatırım yapar ve beklentisi bu yönde işler, Lider ise çalıştığı arkadaşlarına ve onlarla olan ilişki ve iletişimine yatırım yapar.Yönetici ile etkili Lider arasındaki en büyük diğer unsur ise, Yönetici korku kültürü üzerine kurulmuş otoriter yapıdan gücünü alırken, Lider seçim kültürüne yatırım yaparak çalışanlarının takip edilen kişisi haline gelir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği aracılığıyla, 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüste “Liderlik” semineri Eğitmen Meral DAL’ın katılımı ile gerçekleşti.