Dijital Hastalıklar Söyleşisi

Teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte, daha önce farklı birçok cihaz ile kullanılan uygulamalar tek bir cihaz üzerinden kullanılmaya başlamıştır. Tek bir cihaz üzerinden bir çok uygulama yönetimi faydaları yanında beraberinde getirdiği olumsuzluklar da bir o kadar baş edilemez duruma geldiği gözlemlenmektedir.

Kişilerde yüz yüze iletişimin zayıflaması, sosyalleşmede azalma, bağımlılık yapıcı oyun ve uygulamaların beraberinde getirdiği psikolojik ve fiziksel problemlerin temelini oluşturmaktadır. Kişinin teknolojik cihazları aşırı ve kontrolsüz  kullanıyor olması, günlük rutinlerinin bozulmasına yol açarak işlerini aksatıyor olması gerekmektedir. Cihazların aşırı kullanımına bağlı olarak çeşitli fiziksel sağlık sorunları görülebilirken, aile içi iletişimde kopukluk, depresyon, sosyal izolasyon, yalnızlık, benlik saygısında düşüş gibi psikolojik sorunlarda görülebilmektedir.

Dijital Hastalıklar, İAÜMED Koordinatörü ve Eğitmen Halil Özdek’in moderatörlüğünü yaptığı programa İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Deniz Yengin konuk olarak katıldı. Programda dijital hastalıklar üzerine akademik çalışmalar yapan Prof. Yenğin aşırı teknoloji kullanımı ile birlikte sağlığımızı ciddi olarak tehdit eden dijital bağımlılık konusuna dikkat çekti. Yengin ayrıca Halil Özdek’in dijital hastalıklarla ilgili sorduğu soruları cevaplayarak doğru internet kullanımını anlattı.