Havacılıkta Güncel Konular

Sivil Havacılık tüm Dünya’da milyonlarca insanın görev aldığı bir endüstridir. 17 Aralık 1903 tarihinde Wright Kardeşlerin ilk motorlu uçuş denemesiyle başlayan ve 118 yıllık tarihi aşan bu endüstri her geçen yıl daha da büyümektedir. İnsanoğlunun bir yerden başka bir yere gitme ihtiyacı asla bitmeyecek olması, kişilerin tatil ve iş amaçlı seyahatler de sivil hava taşımacılığını kullanmayı tercih etmesi, büyüme ivmesinin sürekli olarak artış göstermesine etken olmaktadır. 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında 2003 yılı sonrasında sivil hava taşımacılığında rakamların büyük oranda artış gösterdiği görülmektedir. 2003 yılında tüm havalimanlarımızı kullanan toplam yolcu sayısı 34.424.340 iken, bu sayı 2018 yılsonu itibariyle 210.498.164’e ulaşmıştır. Kargo taşımacılığı için bakıldığında büyümenin daha küçük olduğu ancak yine de bir büyüme trendinin olduğu görülmektedir. Kargo taşımacılığı için 2003 yılındaki toplam yük (ton) sayısı 931.191 iken 2018 yılsonu itibariyle bu rakam 3.855.231’e ulaşmıştır. Tüm bu rakamlar eşliğinde sivil hava yolcu trafiğinin büyük bir ivme yakaladığı ve her geçen gün daha da büyüyen endüstride görev almak isteyen öğrenci ve mezunlar, Singapur Havayolları Türkiye Pazarlama ve Hizmetler Müdürü Derya Pekruh Gerçeker’in konuk olduğu, İstanbul Aydın Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seçil ULUFER KANSOY moderatörlüğünde Havacılıkta Güncel Konular söyleşisinde bir araya geldi.