Gizem TETİK’ 18

1994 Bursa doğumluyu. Liseyi Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi /Yenişehir/Bursa okudum. 2018 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin Psikolji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun oldum. Ayrıca Erasmus ile bir dönem Polonya’daki University of Social Science and Humanities’te eğitim gördüm. Mezun olduktan sonra da stajyer rehber öğretmen olarak; Ataköy Anadolu Lisesi, stajyer psikolog olarak ise; Arkedia Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, T.C. Bakırköy Adalet Sarayı, Küçükçekmece Adliyesi 2. Aile Mahkemesi, (TEGV) Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Bursa Yüksek İhtisas Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde görev yaptım. Halen Avcılar Özel Haseki Koleji’nde Çocuk ve Ergen Psikoloğu olarak görev yapmaktayım ve Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı’nda “Çocuk ve Ergen” konusunda yüksek lisansıma devam etmekteyim