API Clients and Communication

API (Application Programming Interface): Bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanmış işlevleri kullanabilmesi oluşturulmuş tanımlar bütününe (arayüzlere) denir. Client (İstemci): HTTP isteğinde bulunan kimse. Server (Sunucu): HTTP isteğine cevap dönen kaynak diyebiliriz. Sosyal medya uygulamaları (Android veya iOS), bir API sayesinde sunucularından size ait verileri çekip size gösterebiliyor. API ler yardımıyla daha önceden geliştirilmiş bir altyapıya ulaşıp, tekrar altyapı oluşturmaya gerek kalmadan onu kullanma şansına erişiyoruz. API’ler istemci ve sunucu arasındaki iletişimi sağladığı için web ve mobil uygulamaların çoğunda çeşitli amaçlarla kullanılır. API kullanım alanları aşağıdaki şekildedir: Sosyal medya kimlik bilgilerini kullanan uygulamalarda oturum açma izni verildiğinde yada sunucularından size ait verileri çekerken kullanılır. Veri almak veya belirli eylemleri tetiklemek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Ayrıca işletmeler, hizmetlerine ve ürünlerine harici uygulamalardan erişim sağlamak için API’leri yaygın olarak kullanır.  İki farklı yazılımın birbirleriyle iletişim kurmasına ve veri alışverişinde bulunmasına yardımcı olur. Herhangi bir siteden veya uygulamadan içeriği daha verimli bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olur. API’ ler, uygulama bileşenlerine erişebilir. Hizmetlerin ve bilgilerin sağlanması daha esnektir.